Welkom op de website van de familie Briké

Bienvenue sur le site de la famille Briké

Welcome to the website of the Briké-family

Enkele jaren geleden begonnen we met het stamboomonderzoek naar de familie Briké. We beschikten over enkele copies van opzoekingen die familieleden hadden gedaan naar aanleiding van een reünie van de familie Briké uit Boutersem, afstammelingen van Alphonse Briké (1874 – 1983) en Ludovica Vandevin (1878 – 1919).

De eerste vermeldingen van onze familie vinden we terug in Tienen, waar ene Antoine Joseph Briké (1686 ? – 1739) op 23 november 1711 huwde met Gertrudus Van Cauthem (1681 - 1732). Dit was het begin van vele generaties die eerst in en rond Tienen, en later over gans het land tot op vandaag , te vinden zijn.

De eerste bedoeling van deze site is om alle familieleden en andere genealogen op de hoogte te houden van de stand van zaken van ons onderzoek en opzoekwerk.
Verder hoop ik aan de hand van deze gegevens bijkomende informatie te krijgen voor het aanvullen van de familiegegevens. Stamboomonderzoek is trouwens nooit afgelopen : binnen een familie zijn er steeds wijzigingen.

In de marge van ons onderzoek hebben we nog wat bijkomende informatie verzameld aangaande de familie en de familienaam.
Deze resultaten vindt u eveneens op deze site terug.
Tevens hopen we met deze site uw interesse voor onze familie en zijn geschiedenis een beetje aan te wakkeren.
Laat deze site ook een uitnodiging zijn om te helpen bij de verdere uitbouw van onze stamboom. (zie pagina onderzoek)

Alvast dank voor uw medewerking en belangstelling.