Familiewapen

Van zodra we meer gegevens hebben over het verleden van onze voorouders zullen we een familiewapen ontwerpen dat rekening houdt met de roots en geschiedenis

De oude edelen en strijders hadden een schild tot beschutting. Om hun eigen mannen te herkennen in de strijd, - ze streden met gesloten vizier, - was er op hun schild een bepaald teken, b.v.. een balk. De zoon van de edele voegde later een teken hieraan toe, de volgende opnieuw. Zo ontstonden de familieschilden. Ook andere krijgers voegden bij het teken op hun schild een of ander symbool bij.>

Het familiewapen heeft niets met adeldom te maken. Dat het voeren van een wapen een voorrecht van adellijke families zou zijn is nog een zeer verspreide misvatting. Niets is minder waar. In vroegere tijden voerden veel welgestelde families een wapen, maar voor die families was het wapen een familiesymbool, een zinnebeeldige uitdrukking van de samenhorigheid van de familie. Dat was de eigenlijke waarde van het burgerlijk wapen. Er zijn vele duizenden bekende niet-adellijke wapens tegenover enkele honderden adellijke.

Mensen die niet konden schrijven kozen een motief voor een zegel, b.v. het teken van hun heer met een ander motief erbij. Later wordt het zegel ongewijzigd het symbool voor de familie of voor een tak van de familie. In een familiewapen vindt men gewoonlijk een symbool terug van de naam, van de streek, een feit uit de familiegeschiedenis, enz. Zo treft men op het wapen van families uit de streek van Tongeren gemakkelijk klokken aan, overgenomen van het wapen van de stad.

 

familiewapen