Familie Brickey in de US

coatarms-177x238Over Jean Bricquet die rond 1860 van Artois (Fr) emigreerde naar Amerika

Zijn volledige stamboom werd gepubliceerd in "the Brickey Heritage"

Bron : www.mabrickey.com/BRICKEY

 

 

( er is geen verband aangetoond met onze familie )


 

Artikel uit "Velpeleven" jaaargang 1975 / 5 (tijdschrift heemkundige kring Boutersem)

velpeleven logoVerhaal uit WO II van Céline Briké : gevecht aan het station te Roosbeek in sept 1914Afstammelingen van Alphonse Briké (1874 – 1983)- en Ludovica Vandevin (1878 – 1919).

fototoestel

 

Deze foto werd genomen tijden een bijeenkomst van de familie briké uit Boutersem / Roosbeek.

 

 

 

 


Geschiedenis van Tienen

wapenschild tienenGezien de roots van onze familie zich tot nu toe in Tienen bevinden kan u hier de geschiedenis van deze stad vinden. Interessant is o.a. de periode einde 17de – begin 18de eeuw waarin we de eerste voorouders in de stad zien opduiken.

Op de website van de stad Tienen vind je nog meer info betreffende de geschiedenis van deze stad.

Bron : www.tienen.be / Tienen algemeen / Geschiedenis

 


Boek "Thuis in Tienen" van Jozef Kempeneers 1999

thuis-in-thienen

 

Een boek over het pand H306 op de Veemarkt te tienen dat ooit eigendom was van Jacobus Josephus Briqué en zijn vrouw Agnes Van de Voort (1763).

Later werd het nogmaals eingendom van de mandenvlechter François Briqué (1800).