Onderzoek

In deze rubriek geven wij u een enkele mogelijkheden om ons te helpen bij ons stamboomonderzoek.

Om ons te helpen bij de verdere uitbouw van onze stamboom zijn er drie documenten ter beschikking : een parenteel, een gezinsfiche en een kwartiestaat.

Even een woordje uitleg :

Wat is een "Parenteel"

Een parenteel is een staat van alle afstammelingen van een bepaalde persoon, zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn.

Download

Wat is een "Kwartiestaat"

Een kwartierstaat is een opstelling van de voorouders van een bepaalde persoon.

Download

De Gezinsfiche

Een gezinsfiche geeft de samenstelling weer van een gezin met alle belangrijke data

Download

Aan de hand van deze documenten kunnen we bepalen waar u thuishoort in de

familieboom en deze verder aanvullen.

Verzameling Familieberichten

Ter ondersteuning voor ons stamboononderzoek leggen we een verzameling aan van bidprentjes en rouwbrieven. Ze zijn een blijvende herinnering aan mensen die meebouwden aan de geschiedenis en aan de evolutie van de streek waarin ze woonden. Deze kleine stukjes erfgoed vertellen ons vaak een persoonlijk verhaal. Voor genealogen bevatten deze gedachtenprentjes waardevolle en betrouwbare gegevens. Door het verzamelen van dit erfgoed proberen we te voorkomen dat deze aandenkens verloren gaan. Jaren na het overlijden zijn deze rouwbrieven vaak de enige tastbare herinnering aan de overledene.

Indien u deze aandenkens niet wenst bij te houden, mag u ons deze bezorgen. Zij worden dan in onze verzameling opgenomen. Van deze verzameling zal er later een lijst op onze website worden gepubliseerd.

Alvast dank voor uw medewerking